Tag: President Joe Biden Bombs Syria

President Joe Biden Bombs Syria in response to Iran attacks on U.S in iraq
1 Comment on President Joe Biden Bombs Syria in response to Iran attacks on U.S in iraq
Posted in U.S. News

President Joe Biden Bombs Syria in response to Iran attacks on U.S in iraq

President Joe Biden Bombs Syria in response to Iran attacks on U.S in iraq On Thursday the United States carried…